Regulament

Regulament de functionare in baza Clubului Nautic

Accesul la terenul de tenis

Regulament de functionare in baza Clubului Nautic

 Accesul la terenul de tenis este deschis de luni până duminică. Vă rugăm să verificați programul afișat pentru a fi la curent pentru eventualele modificări.

Obligațiile utilizatorului:

 • Accesul şi intrarea pe terenul de tenis se face numai după achitarea unei taxe
 • Rezervările pot fi anulate cu cel puţin 4 ore înainte pentru a evita taxarea rezervării. Rezervările anulate din cauza intemperiilor se reprogramează sau taxa va fi returnată.
 • Toţi jucătorii sunt obligaţi să poarte echipament adecvat în timpul jocului. Acesta include tricou şi pantofi de tenis.
 • Cel mult 4 jucători în acelaşi timp au voie pe terenul de tenis.
 • Diverse obiecte sau mingile cu care nu se joacă trebuie îndepărtate din suprafaţa de joc pentru a evita accidentările sau rănirile.
 • Mâncarea şi băutura (cu excepţia apei) nu sunt permise pe terenuri sau în sala de sport. Eventualele resturi sau ambalajele, vor fi colectate şi aruncate în locurile special amenajate.
 • Nerespectarea obligațiilor ce revin utilizatorilor Clubului Nautic și de Agrement ”Plaja Olt” constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 200-500 lei.
 • Pe lângă sancțiunea prevăzută la alin.1 persoanele vinovate vor fi evacuate din incinta Clubului Nautic și de Agrement ”Plaja Olt”.
 • În cazul producerii de pagube sau exploatarea defectuoasă a bunurilor din dotare, persoanele vinovate vor suporta intregral paguba produsă, de acest lucru urmând a răspunde administratorul.
 • Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasă, producerea de distrugeri dotărilor, echipamentelor, spațiilor sau oricăror altor bunuri puse la dispoziție, atrage după sine consecințele prevăzute de reglementările legale în vigoare.
 • Personalul de deservire și pază a Bazei de Agrement va consemna printr-un proces-verbal de constatare neregulile apărute, persoanele vinovate, sancțiunile aplicate.
 • Încălcarea oricăror alte reglementări, norme și prevederi legale în vigoare atrage după sine suportarea consecințelor de către făptuitori, inclusiv interzicerea accesului acestora în incinta Bazei de Agrement.
 • Proprietarul nu își asumă responsabilitatea pentru nerespectarea prezentului Regulament de către administrator și de către utilizatorii Clubului Nautic și de Agrement ”Plaja Olt”, respectiv nu va acorda despăgubiri morale sau financiare în cazul producerii de accidente, pagube morale sau materiale. Responsabilitatea pentru acestea revine administratorului.
 • Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se va face de către împuterniciții Primarului Mun.Slatina.
 • Prevederile prezentului regulament privind sancțiunile aplicate se completează cu prevederile O.G. nr.2/2001 aprobată prin Legea nr.18/2002 cu modificările și completările ulterioare.

Program Club Nautic Slatina

Tarife & program

Informatii la telefon:

0349 883 940

Bd. C-tin Brâncoveanu, Nr. 1, Slatina